Przekaż swój 1% podatku na nasze wspólne działania!

Miło nam poinformować, że decyzją Sądu Rejonowego w Gdańsku, stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota uzyskało status OPP - Organizacji pożytku publicznego. Składając zeznanie podatkowe za rok 2017, mogą Państwo wesprzeć nasze działania i projekty, przeznaczając swój 1% podatku dochodowego.
 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku przewiduje, że organizacje pozarządowe mogą uzyskiwać szczególny status organizacji pożytku publicznego. Głównym celem jego utworzenia było stworzenie pewnej "elity" prowadzącej działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności - w tym również na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Cechą charakterystyczną organizacji OPP jest transparentność zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.
 
Cieszymy się, że pozytywnie oceniono nasze dotychczasowe działania, a uzyskanie tego wyróżnienia traktujemy jako bodziec do jeszcze większej pracy na rzecz kaszubskiej społeczności. 
 

Jeżeli chcesz przekazać 1% podatku na rzecz naszej organizacji, wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 

0000393418
↑ Przejdź do góry strony