Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


WSPÓŁPRACA

PRZEKAŻ 1%

 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWAktualności

19.04.2013

XIV edycja Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona

Z okazji 50-lecia „Pomeranii” – Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, miesięcznik „Pomerania” oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ogłaszają XIV edycję Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona na opowiadanie lub esej w języku kaszubskim.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie do 30 lipca 2013 r. niepublikowanych wcześniej prac na adres: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo.

Praca konkursowa musi zawierać co najmniej 20 tys. znaków wraz ze spacjami. Prace w czterech egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone godłem, umieszczonym także w zaklejonej kopercie, w której autor podaje swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. 

Laureat I miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3.000zł. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród również dla zdobywców drugiego i trzeciego miejsca oraz ewentualnych wyróżnień, ponadto zastrzegają sobie prawo pierwodruku przysłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia oraz prawo przekazania ich do zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
 
Zakończenie konkursu i wręczenie nagród planowane jest we wrześniu br. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Wyniki konkursu będą również ogłoszone na stronach internetowych: www.muzeum.wejherowo.pl i www.kaszubi.pl      

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 
(58) 672-29-56, (58) 736-18-21
e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl
e-mail: red.pomerania@wp.pl