Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


 

PATRONAT

POZNAJ NASZ─ä HISTORI─ś


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWInternet po kaszubsku

Wszystkie osoby pos??uguj─?ce si─? j─?zykiem kaszubskim jak i te, kt??re chc─? lepiej pozna─? nasz j─?zyk, zach─?camy do sprawdzenia jak funkcjonuj─? trzy prawdopodobnie najbardziej popularne strony internetowe na ??wiecie po kaszubsku.

Jest to mo??liwe dzi─?ki specjalnym skryptom, kt??re t??umacz─? polskie wersje Facebook'a, Google i Youtube'a na j─?zyk kaszubski. Skrypty mo??e pobra─? i zainstalowa─? na swoim komputerze ka??dy – wyj─?tek stanowi─? jak na razie u??ytkownicy przegl─?darek Internet Explorer oraz od kilku dni Google Chrome, kt??ry od niedawna automatycznie blokuje skrypty z serwera, na kt??rym je umie??cili??my.┬á

T??umaczenie Facebook'a, Google i Youtube'a na j─?zyk kaszubski to jeden z krok??w, kt??re postanowili??my podj─?─? dla rozwoju naszego j─?zyka ojczystego, przede wszystkim w przestrzeni internetowej, z kt??rej Kaszubi korzystaj─? na codzie??. Mamy nadziej─?, ??e przyczyni si─? to r??wnie?? do wzrostu liczby os??b u??ywaj─?cych j─?zyka kaszubskiego w przestrzeni publicznej. Pracy nad t??umaczeniem skrypt??w podj─??? si─? prezes KJ, Mateusz┬áMeyer.┬áOpieraj─?c si─? na dw??ch innych skryptach stworzonych przez Kevin'a Scannel'a (w j─?zyku gaelickim-szkockim) oraz Grzegorza Kulika (w mowie ??l─?skiej) w ci─?gu kilku godzin stworzy?? ich kaszubskoj─?zyczne odpowiedniki.┬á
 
  • Chcesz wiedzie─? jak zainstalowa─? skrypt w swojej przegl─?darce? Post─?puj wed??ug poni??szych instrukcji:
KASZUBSKOJ─?ZYCZNA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRYPT??W┬á
POLSKOJ─?ZYCZNA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRYPT??W┬á
 
W najbli??szym czasie zamierzamy rozwin─?─? t??umaczenie poszczeg??lnych podstron Google. O pracy nad t??umaczeniami b─?dziemy informowa─? na bie??─?co!

Kliknij poni??ej i sprawd?? jak to wygl─?da!

 

  • Google / Facebook CSB

    Google / Facebook CSB
    (Liczba zdj─Ö─ç: 10)