Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


 

PATRONAT

POZNAJ NASZ─ä HISTORI─ś


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWDo??─?cz do nas / Do????cz?? do naju / Join us!

  • Zapozna??e??/a?? si─? z deklaracj─? ideow─? naszego stowarzyszenia?
  • Identyfikujesz si─? z naszymi ideami?
  • Chcesz aktywnie wspom??c nasze dzia??ania na rzecz kaszubszczyzny?
 
ZAPRASZAMY DO WSP???üPRACY W RAMACH STOWARZYSZENIA!
 
Aby do??─?czy─? do Kasz??bsczi Jednot??, pobierz i wype??nij jedn─? z poni??szych deklaracji:
 
Deklaracja Cz??onkowska >>

Deklaracj?┤ N?┤le??nika >>┬á

Membership Application >>


  1. Zach─?camy do skorzystania z wersji elektronicznej! Jak to zrobi─??

1) pobierz wybran─? deklaracj─? na sw??j dysk
2) otw??rz i wype??nij pola od 1-10 (zalecamy u??ycie programu Acrobat Reader >>)
3) zapisz zmiany i ode??lij plik na info@kaszebsko.com
4) oczekuj na kontakt naszego przedstawiciela

Deklaracj─? mo??esz r??wnie?? wydrukowa─?, wype??ni─? r─?cznie i odes??a─? do nas w formie skanu.
 

 
Wysoko??─? sk??adki dla cz??onk??w zwyczajnych Kasz??bsczi Jednot?? wynosi 30 z??otych rocznie (uchwa??a nr 7/2011 z dnia 07.09.2011). Sk??adki mo??na op??aca─? osobi??cie u skarbnika naszego stowarzyszenia Katarzyny Kankowskiej lub przelewem na nasze konto bankowe:

44 2030 0045 1110 0000 0268 0490

BIC/SWIFT: GOPZPLPW
IBAN: PL 44 2030 0045 1110 0000 0268 0490

W tytule przelewu prosimy wpisywa─? odpowiednio wed??ug formu??y: Imie.Nazwisko.rok, np.: Jan.Labuda.2021

Je??eli chcesz wspom??c nasz─? dzia??alno??─? wi─?ksz─? sum─? pieni─?dzy, w??wczas w tytule przelewu prosimy wpisa─?: "Sponsor KJ".

 

Ô?? Przejd?? do g??ry strony