Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


 

PATRONAT

POZNAJ NASZ─ä HISTORI─ś


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWRegulacje prawne


Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszo??ciach narodowych i etnicznych oraz o j─?zyku regionalnym


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050170141


Raport dotycz─?cy sytuacji mniejszo??ci narodowych i etnicznych oraz j─?zyka regionalnego┬áw Rzeczypospolitej Polskiejhttp://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/prawo/ustawa-o-mniejszosciac/raporty-ustawowe


Raport komitetu ekspert??w ds. europejskiej karty j─?zyk??w regionalnych lub mniejszo??ciowych

Strasburg, 7 grudnia 2011

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/EvaluationReports/PolandECRML1_pl.pdf