Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWZarz?d stowarzyszenia

Zarz?d KJ od V 2019 - aktualnie

KAROL RHODE (Kar??l R??da)
prezes (PRZ??DNIK) 
WOJCIECH ETMA??SKI (W??jcech Etme??sczi)
wiceprezes (WICEPRZ??DNIK) 

od V 2019 do III 2021
(rezygnacja z funkcji cz??onka Zarz?du)
ADAM HEBEL (Ad??m H?bel)
wiceprezes (WICEPRZ??DNIK) 
KATARZYNA RHODE (Katarz??na R??da)
skarbnik (KAS??RA) 
TOMASZ LABUDA (Tom?sz Lab?da) 
sekretarz (SEKRET??RA) 


Zarz?d KJ od V 2016 do V 2019


KAROL RHODE (Kar??l R??da)
prezes (PRZ??DNIK) 

ARTUR JAB?O??SKI (Artur Jablonsczi)
wiceprezes (WICEPRZ??DNIK) 

ADAM HEBEL (Ad??m H?bel)
wiceprezes (WICEPRZ??DNIK) 

TOMASZ LABUDA (Tom?sz Lab?da)
sekretarz (SEKRET??RA) 
KATARZYNA RHODE
(Katarz??na 
R??da)
skarbnik (KAS??RA) 

od V 2018

BARBARA RHODE (Barbara R??da)
skarbnik (KAS??RA) 

od V 2016 do V 2018

Zarz?d KJ od VI 2014 do V 2016


Mate?sz Tit??s Meyer
prezes (PRZ??DNIK) 

NATALIA K?OPOTEK-G???WCZEWSKA
(Natali? K??op??tk G????wczewsk?)

wiceprezes (WICEPRZ??DNIK) 

ADAM HEBEL (Ad??m H?bel)
wiceprezes (WICEPRZ??DNIK) 

KAROL RHODE (Kar??l R??da) sekretarz (SEKRET??RA) 

ARKADIUSZ STANECKI (Arkadiusz Stanecczi)
skarbnik (KAS??RA)

Zarz?d KJ od VI 2011 do VI 2014


Mate?sz Tit??s Meyer
prezes (PRZ??DNIK) 

WOJCIECH ETMA??SKI (W??jcech Etme??sczi)
wiceprezes (WICEPRZ??DNIK) 

KAROL RHODE (Kar??l R??da) sekretarz (SEKRET??RA) 

ARKADIUSZ STANECKI (Arkadiusz Stanecczi)
skarbnik (KAS??RA)